כביש 57 (צילום: ויקפדיה)

עיריית נתניה יצאה היום (א') בהודעה לציבור, בה הודיעה על תוואי המחלף החדש שמשרד התחבורה ונתיבי ישראל מתכננים. ההחלטה התקבלה כבר לפני כשנה על ידי מנהל התכנון הועדה לתשתיות לאומיות ועיריית נתניה הגישה התנגדויות בנוגע לחיבורים של 57 לנתניה, לתעלת הניקוז מדרום לכביש, לחיבור עתידי של עוקף נתניה מזרח למחלפון בית יצחק ומבנה המחלפים. ההתנגדויות לא התקבלו.

זו לשון ההודעה: "במסגרת העבודות שמבצעים משרד התחבורה ונתיבי ישראל, יחלו בימים אלה עבודות לביצוע מחלף השרון החדש מצפון למחלף הקיים. במסגרת זו, תוואי כביש 57 יועתק צפונה מבית יצחק דרך המחלף החדש ויעבור מצפון לכפר יונה. מדובר כאמור, בבשורה חשובה למרחב השרון כולו ולשיפור משמעותי בנגישות אל נתניה ומנתניה לכיוון מזרח.

נמסר כי בין החווה החקלאית לכניסה לבית יצחק יבנה מחלפון, אשר יסדיר את התנועה המקומית לבית יצחק ולמושב נורדיה. המחלפון יאפשר בעתיד חיבור לכביש עוקף נתניה מזרח לכיוון 561 - מקרית ספיר למחלף אילנות בכביש 4 ומאוחר יותר לכביש 6- הנמצא בימים אלה בתכנון וייתן מענה חשוב מאוד לתושבי נתניה. כל העבודות מבוצעות על ידי נתיבי ישראל עפ"י תת"ל 43 (תכנית תשתיות לאומיות), שאושרה לפני כשנה.

יצוין, כי לקראת היערכות נתיבי ישראל לביצוע העבודות הנ"ל יופקע שטח משטחי החווה החקלאית, הפקעה שדובר בה לפני שנים רבות. יחד עם זאת, עם קבלת התכניות המפורטות ובמטרה לשמור עד כמה שניתן על מרבית שטח החווה החקלאית, סוכם בישיבה שהתקיימה בהשתתפות הנציגים הרלוונטיים כי העירייה תפעל לצמצום שטח ההפקעה ולהקטנת הפגיעה בשטח החווה עד למינימום הנדרש. כמו כן, דורשת העירייה כי שני המבנים שסומנו להריסה יבנו על ידי המדינה במיקום החדש שייקבע בשיתוף פעולה מול מינהל החינוך והנהלת החווה. עיריית נתניה תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי לתת את המענה הנדרש להמשך פעילות החווה החקלאית."

כביש 57 צילום מסך מפות גוגל

תושבי נתניה קיבלו את מסקנות הועדה בעוד שתושבי נורדיה הסמוכה קיבלו הודעה לפני שנים מהמועצה והגישו התנגדויות. כך גם תושבי בית יצחק עודכנו ממועצת עמק חפר והגישו התנגדויות.

אורנה אביקזר, פעילה חברתית ותושבת שכונת נאות גנים, הסמוכה לכביש 57 אמרה: "עיריית נתניה יוצאת בהודעה אחרי שההחלטה אושרה ודקה לפני שהטרקטורים באים. לכך שהעירייה לא פרסמה הודעה ולא הודיעה לתושבים השלכות חמורות". תושבים נוספים מאיימים שינקטו בצעדים משפטיים.

מגורם פנימי בעירייה נאמר למיינט נתניה כי: "נתיבי ישראל נדרשו לחשוף את התוכנית לציבור, ואכן התוכנית נחשפה לפני שנה. לכן תביעות תושבים אמורות להיות מופנות כלפי הגוף האחראי על התכנון והבניה ולא כלפי העירייה".