המזבלה בנתניה. תפונה, אך באיחור  | (צילום: אגף דוברות והסברה, עיריית נתניה)

פרויקט פינוי המזבלה בנתניה, שמושבת זה שמונה חודשים לפחות, ישוב לפעילות בתחילת חודש יולי. עד כה, שימשה "החברה לפיתוח נתניה" (ח.ל.ת) בתור קבלן הביצוע של הפרויקט, ולדברי העירייה, פינתה פסולת בנפח 1.3 מיליון מ"ק, מתוך 3.3 מיליון מ"ק בסך הכל.

באוקטובר 2017 החליטה רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), המחזיקה במרבית המקרקעין באתר, בשיתוף ועדת היגוי בין-משרדית הכוללת נציגים ממשרדי האוצר, הביטחון, הגנת הסביבה והחשב הכללי, להעביר את האחריות לפינוי לחברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה. מדובר בחברה המטפלת בכל סוגי הפסולת המסוכנת המיוצרת בישראל, ומשמשת זרוע ביצוע לשיקום קרקעות המדינה.

המזבלה העירונית ממוקמת על קו החוף, לאורך ציר בן גוריון ומול פארק אגם החורף ("השלולית").

בתחילת שנת 2013 חתמו משרד האוצר, רמ"י ועיריית נתניה על הסכם פינוי המזבלה, שעל-פיו תממן המדינה את תהליך ניקוי, פינוי וטיהור הקרקע, בעלות שהוערכה אז בכ-220 מיליון שקלים, כשלב א' לתוכנית "חזית הים הדרומית", החלה על שטח של כ-760 דונם. במסגרת התוכנית, יוקם מתחם מגורים ומלונאות בהיקף של 2,000 יחידות דיור ו-1,100 חדרי מלון, על אחת מרצועות החוף היפות בארץ.

במקור, כאמור, שימשה ח.ל.ת כקבלן הביצוע של הפרויקט, אלא שלטענת גורמים בחברה, במהלך הדרך נתגלעו חילוקי דעות בין החברה ובין המשרד להגנת הסביבה, כאשר זה דרש ביקורת קפדנית יותר על אופן הפינוי, ועל האתרים שלהם מיועדת הפסולת.

לטענת הגורמים, הגדלת הפיקוח על הפינוי היתה כרוכה בעלויות נוספות, שהמדינה אמורה היתה לשאת בהן, ולפכן הוחלט להעביר את ביצוע הפרויקט לידי החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה.

בתום מכרז שערכה החברה לשירותי איכות הסביבה, נבחר זוכה, והעבודות צפויות להתחדש בשבועות הקרובים. בחברה מעריכים את עלות המשך העבודות, הכוללת פינוי של פסולת בנפח שני מיליון מ"ק, בכ-100 מיליון שקלים, וכי העבודות יסתיימו בטווח של שנתיים-שנתיים וחצי. על פי התכנון המקורי, העבודות היו אמורות להסתיים כבר השנה.

מרמ"י נמסר בתגובה: "ב-2015 נחתם הסכם זרוע ביצוע בין משרדי האוצר, הגנת הסביבה ורמ"י, אשר הגדיר כי החברה לשירותי איכות הסביבה תשמש כזרוע ביצוע של המדינה בכל הנוגע לטיהור ולשיקום קרקעות המדינה. על מנת לייעל את ביצוע פינוי המזבלה בנתניה, הוחלט כי האתר ייכנס לתוכנית העבודה של החברה לביצוע מיידי ב-2018. החברה בעלת יתרון בולט בפעולות פינוי פסולת, שיקום הקרקע וטיהור הזיהומים השונים.

"יש לציין, כי החברה עובדת בצמידות למשרד להגנת הסביבה ומקבלת את כל ההנחיות הרגולטוריות והתפעוליות ממנו, לרבות שיטות הפינוי, טכנולוגיות חדישות וכדומה. החברה מופעלת על ידי צוות ועדת היגוי, המשרד להגנת הסביבה ורמ"י, ומבוקרת בצורה רציפה על התקדמות הפרויקט ועמידה בלוחות הזמנים. מכרז לביצוע הפינוי נסגר, וחברת 'אחים רחמים' מתארגנת לעלות לשטח להתחלת ביצוע פינוי המזבלה".

מעיריית נתניה נמסר: "העבודות באתר פינוי הפסולת הועברו באוקטובר 2017 לביצוע באמצעות החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה. זאת, לאחר ביצוע שלב א' של הפינוי, שבמסגרתו כמות הפסולת שפונתה על ידי העיריה, באמצעות ח.ל.ת היא כ-1.3 מיליון מ"ק. בשל המאפיינים המיוחדים והביצוע הספציפי של פינוי הפסולת, שיקום הקרקע וטיהורה, התקבלה ההחלטה בשיתוף פעולה של רמ"י, של המשרד להגנת הסביבה ושל עיריית נתניה".

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר: "אין מדובר בפרויקט של המשרד, אלא של רמ"י ושל עיריית נתניה. המשרד הוא מנחה מקצועי בכל הקשור לנושאים הסביבתיים, ואינו צד להסכם לפינוי האתר. יצוין, כי ההחלטה באשר להחלפת החברה המנהלת לשיקום אתר סילוק פסולת נתניה היא של רמ"י. לבקשת רמ"י, אושר להוסיף את אתר הפסולת נתניה לרשימת האתרים הכלולים בפרויקט 'שיקום קרקעות המדינה', שבניהול החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה".