בשורה למתרחצים בחוף צאנז בנתניה: הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מרכז אישרה בשבוע שעבר תוכנית להסדרה בדיעבד של חוף הרחצה, תוך קביעת אופן פיתוחו

במסגרת התוכנית, יוקצה שטח עיקרי של 290 מ"ר לכלל השימושים בחוף, הכולל שירותים ציבוריים ומלתחות, תחנת עזרה ראשונה, מחסני ריהוט חוף, מחסן חומרי ניקוי ותחזוקת חוף, קיוסקים, תחנת שיטור ותחנת הצלהכן יוקצו 350 מ"ר לשטחי שירות ופרגולות צל.  

חוף צאנז. 350 מ"ר של פרגולות צל | צילום: אסף פרידמן

התוכנית קובעת הוראות להבטחת רחצה לציבור הדתי והחרדי על ידי הפרדה בימי השימוש בין שימוש לנשים ולגברים, כולל הקמת מסתור מתרחצים בעונת הרחצה בלבד, אשר יפורק עם סיום עונת הרחצה.

עוד מציעה התוכנית מעבר עילי חופשי לכלל הציבור מצד אחד של החוף לצדו השני לשימוש בכל ימות השנה, מלווה בגדר הסתרה, לחסימת המבט לחוף.

הנהלת קריית צאנז ותושבים בקריה החרדית בירכו על התוכנית, אבל ביקשו להוסיף הוראה כי לשביל המעבר לכלל הציבור יותקנו מחיצות אטומות, כדי לא לפגוע בצניעות המשתמשים בחוף. הוועדה קיבלה את ההתנגדות וקבעה כי המחיצות שיותקנו בצדו המערבי של שביל המעבר לציבור, בקטע המבנים המשרתים את החוף, יהיו מחומר אטום, וגובהן לא יפחת מ-2.1 מטרים.

תנאי למתן תוקף לתוכנית הוא אישור ועדת המשנה לנושאים תכנונים עקרוניים (ולנת"ע) להקלה לבינוי בתחום קו 100 מטרים מחוף הים, אלא אם יתקבל אישור כי לא נדרשת הקלה עבור הבינוי המוצע בחוף.

כיום חוף צאנז מוכרז, אך לא מוסדר והשירותים שניתנים בו מינימליים

בעבר הייתה תלולית חול וגידור שסגרו באופן מוחלט את המעבר, ובשנה האחרונה אפשרה העירייה את המעבר, כך שניתן לעבור מחוף סירונית לחוף בלו-ביי ובחזרה, דרך חוף צאנז.

שעות הרחצה מתחלקות לפי ימים, כאשר ישנם פרקי זמן מוגדרים לגברים ולנשים בנפרד

בימים ראשון, שלישי וחמישי החוף מוקצה לגברים בשעות הבוקר ולנשים בצהריים, ואילו בימים שני, רביעי ושישי נשים רשאיות לרחוץ בו בשעות הבוקר וגברים בשעות הצהריים.

מהנהלת קריית צאנז לא נמסרה תגובה לכתבה.