המרכז העירוני בנתניה יזכה לתכנון מחודש, כך החליטה הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מרכז. מדובר בעדכון מסמך המדיניות למתחם, שגבולותיו: רחוב היהלומן אברמס ושדרות בן צבי במזרח, רחוב בן גוריון במערב, ושכונת נווה עוז בדרום. השטח הכולל של המתחם כ-780 דונם.

המסמך הוכן על ידי צוות התכנון בעיריית נתניה בשיתוף לשכת התכנון — מחוז מרכז.

על פי התכנון הקודם, אושרו במתחם 2,800 יחידות דיור בצפיפות של שמונה יחידות דיור לדונם נטו, ובבינוי של שתיים-שבע קומות, כאשר מרבית השטח יועד לבנייה נמוכה. שינוי התכנון במתחם נדרש, לאחר שהוחלט, כי התוכנית בצורתה המקורית לא תממש את רוב השטח.

הדמיית התוכנית. בנייה לגובה במקום צמודי קרקע

בתכנון העדכני יש ניצול יעיל של הקרקע הפנויה, אשר מקצה זכויות בנייה באופן שיאפשר, בין היתר, פיתוח ראוי והנחת תשתיות עירוניות באזור. המסמך החדש מניח בסיס תכנוני להגדלת כמות יחידות הדיור לכ-6,300, בצפיפות של 20 יחידות דיור לדונם נטו, וכן תוספת שטחי ציבור, מסחר ושטחי תעסוקה; ומערכת נגישות חדשה, שנשענת על הליכה ברגל ועל שימוש בתחבורה ציבורית, לעומת התוכנית הישנה, שהתבססה בעיקר על שימוש ברכב פרטי.

אזור התכנון חולק ל-22 תתי-מתחמים, כאשר ניצול ומימוש מלוא הזכויות המוצעות והוספת יחידות הדיור מותנה בתכנון המתחם בשלמותו.

על פי התכנון, ציר "הרצועה הירוקה" לא ייפגע, בהיותו חלק מתוכנית המתאר הכוללנית של נתניה, שתחילתו באזור הנופש המטרופוליני ובחורשת הסרג'נטים במזרח העיר, והמשכו בחוף הים במערב. התוכנית מציעה חיבור של שבילים להולכי רגל ולרוכבי אופניים לאורך הפארק, השטחים הפתוחים והרחובות הראשיים. 

מסמך המדיניות מציע לשמור על רחובות אוסקר שינדלר, לוי אשכול ואירנה סנדלר כרחובות הראשיים והעיקריים, שעליהם תתבסס מערכת תחבורה ציבורית, ובהם יהיו מבני ציבור ועירוב שימושים: מגורים, מסחר ותעסוקה. המסמך גם מאפשר ניצול יעיל של רחובות משניים וכן חיבור בין האזורים הציבוריים ובין השטחים הפתוחים. שדרות אוסקר שינדלר יהפכו לשדרה מרכזית ירוקה ברוחב של 15 מטר, ותכלול מעבר להולכי רגל ולרוכבי אופניים. לאורך שדרות אירנה סנדלר תהיה שדרה ירוקה א-סימטרית, ברוחב שמונה מטר בצד אחד של הרחוב בלבד.

ראש העירייה, מרים פיירברג-איכר, מסרה: "זאת תוכנית ותיקה שנדרשנו להתאימה לצורכי השעה. לשמחתי, אחרי שנים, אישרה הוועדה המחוזית את בקשתה של עיריית נתניה והפרויקט יוצא לדרך. תודתנו גם למינהל מקרקעי ישראל, על שהקצה 50 מיליון שקל לפיתוח תשתיות למתחם".