בעלי שטחים, שהוצאו ברגע האחרון מחוץ לתוכנית הפינוי-בינוי בשכונת הרומנים בנתניה, עתרו לבית המשפט המחוזי בלוד. לטענתם, התוכנית אושרה משיקולים זרים.

שכונת הרומנים. 881 דירות חדשות ייבנו | צילום: אלבום פרטי

שכונת הרומנים בנתניה, הידועה גם בשם שכונת בן ציון, הוקמה בשנות ה-50 של המאה הקודמת, על שטח של כשמונה דונמים. התוכנית לפינוי-בינוי כוללת מתחמים לא צמודים. על פי התוכנית, יוקמו במתחם הראשון כ-330 דירות חדשות במגדלי מגורים בני 15 קומות. במתחם השני צפויים להיבנות עוד 551 דירות חדשות. 300 מהן מיועדות לבעלי קרקע חקלאית המשתרעת על פני 36 דונם. בעלי הקרקע הקצו כמחצית משטחם לטובת הפרויקט.

כשהתוכנית החלה לקרום עור וגידים המליצה הוועדה המקומית לכלול את החלקה של העותרים בתחום התוכנית וייעדה אותה לשטחי מסחר ותעסוקה. אלא שבשנת 2018 הופקדה התוכנית להתנגדויות במתכונת שונה לחלוטין מהמתכונת המקורית. התוכנית הופקדה כשהיא מחולקת לשני מתחמים: מתחם צפוני ומתחם דרומי, כשאין ביניהם כל רצף תכנוני, וכשהיא כוללת שטח קטן מחלקת העותרים, כדי לאפשר דרך גישה לפרויקט.

בעתירה שהוגשה נגד הוועדה המחוזית מחוז מרכז ונגד הוועדה המקומית נתניה, באמצעות עורכי הדין שמואל שוב ואורית חזקיהו ממשרד "שוב ושות'", נטען כי "ההחלטה להחריג את השטח נובעת מהחלטות מוטעות. באופן אבסורדי, כל אותם השיקולים ה'כלכליים' אינם נסמכים חלילה על בדיקות המצב העובדתי, אלא על סמך הצהרות יזמים בעלי אינטרס בעניין רווחיות הפרויקט, בלי שנערך סקר פרטני למתחם על ידי שמאי הוועדה המקומית, או על ידי שמאי הוועדה המחוזית".

עוד נטען בעתירה, כי בהחלטתם הראשונה תמכו אנשי המקצוע בהשארת חלק מחלקת העותרים בתוכנית, והתריעו כי התכנון החלופי לקוי מיסודו. "התכנון החלופי מקטין את שטחי הבנייה למגורים, מגדיל את הצפיפות, מקטין את השטחים הציבוריים והפתוחים ויוצר בעיה תחבורתית של ממש", נטען בעתירה.

העותרים טוענים, כי נושא ההתחדשות העירונית חשוב ויש לקדמו, אולם הוא אינו חזות הכול: "רשויות התכנון אינן יכולות להסתמך ולהיבנות על סוגיות כלכליות של פרויקט, והכול במטרה לתת תוקף לתוכנית מהר ככל שניתן, ותוך פגיעה באחרים".

בסיכום העתירה נטען: "כי יש פגיעה בזכויות הקנייניות של העותרים במשך שנים, פעם אחר פעם, בניגוד להבטחות הרשויות לכלול את חלקת העותרים בתחום התוכנית, וכי החלטת הוועדה המחוזית נובעת משיקולים זרים ולפיכך פסולה היא".

העותרים מבקשים כי בית המשפט יורה על ביטול ההחלטות של ועדות התכנון ושל ועדת הערר, ויורה על הכנסת חלקת העותרים לתוכנית, כפי שהומלץ מראש על ידי הוועדה המקומית או לפחות בחלקה כפי שהוחלט בתחילה על ידי הוועדה המחוזית בלי השינוי התמוה, לטענתם.

מהעירייה נמסר: "מדובר בעתירה שעניינה סוגיות קנייניות וכלכליות. תוכנית שכונת הרומנים אושרה בוועדה המחוזית, בתמיכת הוועדה המקומית, והשיקולים לאישורה היו מקצועיים, בהתבסס על תחשיב כלכלי של שמאי מטעם הוועדה המחוזית. המתחם הדרומי המצוין הוא מגרש השלמה לתוכנית שבמהותה היא תוכנית לפינוי-בינוי".