פרויקטים רבים של פינוי-בינוי ברחבי נתניה עלולים להיעצר, בעקבות שינוי מדיניות של העירייה. כך נטען בעתירה שהוגשה כנגד עיריית נתניה, לבית המשפט המחוזי מרכז.

בעתירה נטען, כי בחודש יוני 2019 החליטה העירייה לשנות באופן דרסטי את המדיניות בפרויקטים של פינוי-בינוי. המדיניות הקודמת עודדה בניית דירות גדולות מ-95 מ"ר ועד 120 מ"ר, במטרה למשוך אוכלוסייה חזקה לעיר. אלא שבעתירה נטען, כי מדיניות זו שונתה באחרונה, וכי העירייה מאשרת בניית דירות קטנות במידה ניכרת.

עו"ד ראובן פרנקו ליד הבניין ברחוב הרב קוק | צילום: אסף פרידמן

"נציגי העירייה הצהירו על המדיניות הזאת בכנסים ובמפגשים שקוימו עם הדיירים, עם עורכי-דינם ועם היזמים", אומר עו"ד ראובן פרנקו, שהגיש את העתירה בשם אהרון טל, דייר באחד המתחמים המיועדים לפינוי-בינוי. "בהתאם למדיניות שנהגה ובהתאם לתוכניות שהתוו ובהסתמך עליהם, התארגנו הדיירים, שדירותיהם מתפוררות, כדי לבחור יזמים ועורכי דין, והם חתמו על הסכמים פרטניים עם יזמים מוכרים במשק, חלקם כבר לפני כמה שנים רב".

העותר הוא תושב נתניה, בעליה של דירת מגורים ברחוב הרב קוק 66 בנתניה. לטענתו, הוא נפגע מההחלטה החדשה של העירייה לקצץ בשטח הדירה החדשה. בעתירה נטען, כי במתחם הפרויקט מתגוררים בין היתר קשישים ונכים, שאינם בעלי אמצעים לניהול הליך משפטי, והם רואים בעתירה זו כתקוותם היחידה להוציא את הפרויקט לפועל.

בעתירה נטען, כי "בחודש מאי 2019 הגיע מהנדס עיר חדש לנתניה, שהחליט לפתע, ובלי כל הודעה מוקדמת וניסיון להידבר עם הדיירים ועורכי-דינם, לשנות את מדיניות העירייה, שפירושה עצירה מוחלטת של כל הפרויקטים שהיו בקנה ושעמדו לצאת לפועל, ובכך לבטל את כל מה שנעשה במשך שנים רבות לפניו. בעירייה הוחלט להגביל את התוספת שדיירים יקבלו לשטח עיקרי של 12 מ"ר, ותוספת של 12 מ"ר מרפסת, כשהדירות יהיו לרוב של 60 מ"ר בלבד. מדובר בהתערבות קשה בהסכמים שחתמו דיירים עם יזמים בחסות המדיניות והתוכניות שנהגו במשך שנים רבות, בהחלטה שרירותית, בלי כל נימוק או הסבר לדיירים".

"אילו הייתה העירייה מחליטה כי מכאן ואילך שלא תאשר תוספת של מעל 12 מ"ר, אזי אותם הדיירים שנכנסים לפרויקטים כאלה היום היו מודעים למדיניות הזאת ומתנהלים בהתאם מול יזמים. אבל המצב היום הוא, שההחלטה הזאת תפסה אלפי דיירים שנמצאים בפרויקטים שבהם כבר נחתמו חוזים עם יזמים. ההחלטה של העירייה מחזירה אותם, למעשה, 15-10 שנים אחורה, ומבטלת במחי כף יד אחת את כל מה שנעשה עד כה, כאילו לא נעשה. התנהלות זו נוגדת סדרי מינהל תקין בסיסיים, ולעניות דעתי, גם לא תעמוד בבית המשפט", אומר עו"ד פרנקו.

בעתירה נטען, כי העירייה ציינה במסגרת ההנחיות החדשות חריגים, שעל-פיהם, תוכניות, שנדונו בוועדה המקומית או בוועדת המשנה קודם קבלת ההחלטה על שינוי המדיניות, דינן יהיה שונה, ועליהן לא יחולו ההנחיות החדשות. העותר טוען, כי התוכנית המדוברת שלגביה הוגשה העתירה, אכן נדונה ואושרה בוועדה המקומית, והיה מקום לראות בה אחד החריגים ולאשרה במתכונתה, או לכל הפחות להידבר עם הדיירים, עם עורכי-דינם ועם היזמים כדי להגיע לעמק השווה.

אלא, שעו"ד פרנקו טוען, כי "העירייה עצמה אינה מכבדת את החלטתה ביחס לחריגים. כתוצאה מהמדיניות החדשה הזאת, התמורות המופחתות שהעירייה מוכנה לאשר לדיירים עלולות להביא לכך שלא יתבצעו פרויקטים של פינוי-בינוי בעיר נתניה, משום שתוספת תמורה של 12 מ"ר כשטח עיקרי, ובממוצע דירות של 60 מ"ר שהעירייה מוכנה לאשר, לא תעודד דיירים להיכנס להליכים ממושכים ולהתפנות מדירותיהם, ויהיו רבים שיסרבו להיכנס להרפתקה של שנים תמורת דירות כה קטנות, שלא יאפשרו מגורים הולמים למשפחות".

מהעירייה נמסר: "בשל הצמצום הניכר של השטחים הפנויים בעיר נתניה, עלה הצורך בהתחדשותו המושכלת של מרכז העיר הוותיק. בתוך כך, הקימה העירייה מינהלת התחדשות עירונית, ונרתמה לעידוד ולקידום תוכניות התחדשות ברחבי העיר. במהלך עבודתה  התחוור לעירייה הצורך באישור תוספת ניכרת של יחידות דיור במרכז העיר, בשים לב למגבלת כושר הנשיאה של התשתיות בעיר.

"הצוות המקצועי הגיע להכרה, כי יש להגביל את היקף תוספת יחידות הדיור לכל פרוייקט, וזאת כדי לאפשר לבניינים רבים ככל הניתן ליהנות מאפשרות התחדשות, תוך שמירה על עקרון הצדק החלוקתי בין תושבי העיר. המדיניות שהוצעה נועדה להגביל את התמורה בפרויקטים של ההתחדשות ובכך לצמצם את הנטל הכלכלי המוטל על היזם, ולאפשר היתכנות בפרויקטים של התחדשות, כאשר התושבים המפונים יוצאים נשכרים מכך שיקבלו דירה חדשה בבניין מודרני בתוספת ממ"ד, מרפסת, מחסן וחניות מקורות. מעולם לא ניתנה הבטחה או התחייבות. עצם קידומו של פרויקט על ידי יזם אינו מקיים על פי הפסיקה הסתמכות לאישור הפרויקט".