קריית השרון. צילום: אסף פרידמן

עד תום הרבעון הנוכחי, בסוף ספטמבר, אוכלוסיית נתניה עתידה להגיע לרבע מיליון תושבים. כך עולה מדוח רבעוני, שמרכז את השינויים הדמוגרפיים שהתרחשו בעיר בחודשים אפריל-יוני, שהם הרבעון השני של 2019. המידע בדוח מסתמך על קובץ האוכלוסין שמנוהל במשרד הפנים, ועל פרסומים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בהתאם לנתוני משרד הפנים נכון לסוף חודש יוני 2019, מספר התושבים הרשומים בנתניה עומד על כ-249,290. על פי התחזיות, ברבעון השלישי של השנה, המסתיים בספטמבר, צפויה האוכלוסייה להגיע לרבע מיליון תושבים, ואף לחצות מספר זה.

בסך הכול, גדלה אוכלוסיית נתניה ברבעון השני של 2019 ב-2,000 תושבים, מהם 1,100 עולים חדשים. מדינות המוצא העיקריות של העולים הן: רוסיה — עם 790 עולים השנה, אוקראינה — עם 105, וצרפת — עם 104 עולים. השכונה שקלטה את המספר הגדול ביותר של העולים, משנת 1990 ואילך, נכון לרבעון השני של 2010, היא שכונת צפון-מערב-מרכז העיר, עם 17,206 עולים. השכונה שקלטה את מספר העולים הנמוך ביותר היא שכונת נווה איתמר, עם 107 עולים בלבד.

מבין הנתונים בדוח, המתייחסים להרכב הגילי של האוכלוסייה, עולה, כי אוכלוסיית העיר מגוונת, ובעלת שיעור ילודה גבוה באופן יחסי: שיעור הילדים עד גיל 5 בנתניה עומד על 8.4%, לעומת הממוצע הארצי של 10.2%. זאת, בצד שיעור גבוה במיוחד של גמלאים: שיעור בני ה-64 ומעלה בנתניה עומד על 20.5%, כשהממוצע הארצי של גילאים אלה עומד על 13.7%. קבוצת הגיל הגדולה ביותר בנתניה היא קבוצת בני ה-45-19, שהם 33.4% מתושבי העיר. במקום השני נמצאת קבוצת הגילאים 18-6, שהם 21.5% מתושבי העיר. הגיל הממוצע המבוגר ביותר נרשם בשכונת צפון-מערב-מרכז העיר, ועומד על 46.8 והגיל הממוצע הצעיר ביותר נרשם בשכונת נוף השרון, ועומד על 25.7.

בנתניה הנשים רבות יותר מן הגברים: 126,462 נשים שהן 50.7% מהאוכלוסייה, ו-122,828 גברים, שהם 49.3%, בהתאמה. מנתוני המצב המשפחתי של תושבי העיר, עולה, כי 103 אלף מתושבות ותושבי העיר נשואות ונשואים, וכי בנתניה יש רווקות רבות יותר מרווקים: 59,213 לעומת 51,692, בהתאמה; גרושות רבות יותר מגרושים: 13,032 לעומת 9147, וכמעט פי 5 אלמנות מאלמנים: 9818 לעומת 2288.

השכונה שבה מספר התושבים הגבוה ביותר היא שכונת צפון-מערב-מרכז העיר, עם 38,907 תושבים. אחריה מובילה במספר התושבים שכונת מרכז העיר-דרום, עם 37,172 תושבים, ובמקום השלישי נמצאת שכונת קריית השרון, עם 21,760 תושבים. השכונה עם מספר התושבים הקטן ביותר היא שכונת נוף השרון החדשה, עם 240 תושבים בלבד.

השכונה הצפופה ביותר היא נאות שקד-אזורים, שבה 12,458 תושבים בשטח של 372 דונם בלבד. שכונת נוף הטיילת היא השכונה המרווחת ביותר בעיר, ובה רק 2,316 תושבים, בשטח המתפרש על פני 1,863 דונם.

השכונה עם מספר הנפשות הגבוה ביותר בממוצע למשק בית היא שכונת קריית צאנז החרדית, עם ממוצע של 5.4 נפשות, והשכונה עם מספר הנפשות הנמוך ביותר בממוצע למשק בית היא שכונת 556 החדשה, עם 3.1 נפשות.

הנתונים מופיעים בדוח של האגף לתכנון בעיריית נתניה, שהופץ לחברי מועצת העיר ולבכירי העירייה.