תאגיד המים העירוני "מי נתניה" יעביר דיבידנד של עשרה מיליון שקלים לעיריית נתניה. כך הוחלט בישיבת הכספים העירונית, שהתכנסה בסוף ספטמבר לעדכון התקציב השנתי. ההחלטה תאושר בישיבת מועצת העיר, שתתכנס ב-30 באוקטובר.

סכום הכסף יתווסף לתקציב הכולל של עיריית נתניה לשנת 2019, שעומד כיום על כמיליארד ו-700 מיליון שקלים ומצטרף ל-20 מיליון שקל נוספים שתאגיד המים העביר לעירייה השנה.

עיריית נתניה. צילום: נמרוד גליקמן

הכנסות נוספות לתקציב השנתי של עיריית נתניה, בהיקף קטן יותר, אשר נדונו בוועדת הכספים, צפויות גם הן לקבל אישור בישיבת מועצת העיר. ההכנסות יגיעו מאגרות בנייה שעלו השנה במיליון שקל מעשרה ל-11 מיליון שקל, מקנסות הפיקוח העירוני, שעל פי הצפי יעלו ב-200 אלף שקל, מעבר לחמישה מיליון המתוכננים; מתוספת השתתפות של משרד החינוך בתחום גני ילדים, סייעות כיתתיות וסייעות חריגות וכן מתחום ההסעות. בנוסף, משרד הרווחה יעניק תוספת תקציב לאחזקת ילדים בפנימיות שתסתכם השנה ב-24 מיליון שקל.

גם בתחום ההוצאות נרשמו עדכונים בוועדת הכספים. על פי צפי ביצוע, עד סוף השנה יתווספו מיליון שקל להוצאות העירוניות בגין פינוי אשפה, שעתידות להגיע לסכום של 24 וחצי מיליון שקל.

להוצאות על גני הילדים מתווספים השנה 25 תקנים בעלות 1.7 מיליון, תוספת המעלה את ההוצאות של עיריית נתניה על גני ילדים ליותר מעשרה מיליון שקל בשנה הנוכחית.

פרויקט הצהרונים "ניצנים", להארכת יום הלימודים לגילאי 8-3 במוסדות החינוך, תוקצב בוועדת הכספים בתוספת של 800 אלף שקל, נוסף על 5.5 מיליון שקל שהוקצבו לו בתחילת השנה.

בתחום הסעות הילדים נוספו 20 משרות שיעלו לעירייה מיליון שקל נוספים בשנה, נוסף על כ-14 מיליון שקל שהוקצבו לנושא בתחילת השנה.

להוצאות על אחזקת הקשישים במעונות נוסף תקציב של 2.1 מיליון שקל, כשעם התוספת יעמוד הסכום השנתי על פי הצפי על 16.9 מיליון שקל, ולהוצאות על אחזקת ילדים בפנימיות סכום של 2.8 מיליון שקל, שיחד אִתוֹ יעמוד התקציב השנתי על 32 מיליון שקל. להוצאות על אחזקת נכים בפנימיות התווסף סכום של 950 אלף שקל. בעקבות התוספת יעמוד הסכום השנתי לאחזקת נכים על כ-13.2 מיליון שקל.

כמו כן, הוצאות תקציבי הפיתוח הבלתי רגיל (תב"רים) המיועדים לבנייה, לשיפוצים וכדומה, עודכנו בסכום נוסף של 9.6 מיליון שקל.

גורם בעירייה מסר כי ייתכן עדכון תקציב נוסף בנובמבר, בהתאם לצרכים העירוניים.