השביתה נמשכת: הורי גן היסמין בקריית השרון החליטו שלא לשלוח את ילדיהם לגן עם פתיחת שנת הלימודים ובמקום זאת הגיעו אל הגן בעצמם ביום הראשון ללימודים, במטרה להפגין כנגד מנהל החינוך בעיריית נתניה.

צילום: באדיבות ההורים

לדברי ההורים, במהלך סכסוך מתמשך בין הגננת והסייעות, בסוף השנה הקודמת שני הצדדים השמיעו באוזני ההורים האשמות הדדיות אודות רשלנות חמורה בטיפול בילדיהם. ההורים פנו אל מנהל החינוך והמשטרה בבקשה לחקור את העניין ועקב כך הגננת עזבה את הגן לצמיתות ואילו הסייעות הורחקו ממנו זמנית, עד הרביעי בספטמבר. ההורים מצדם, טוענים, כי לא יחזירו את ילדיהם לגן עד אשר יקבלו ממנהל החינוך העירוני התחייבות לפיה הסייעות, בהן איבדו ההורים את האמון, לא יוחזרו לגן עם תום תקופת ההרחקה ובמקומן יגיע צוות חדש וקבוע.

 ההורים מספרים כי לאורך שנת הלימודים הקודמת הם חשו באווירה לא נעימה בין הגננת לסייעות שהתבטאה במתח בתקשורת ביניהן בגן. בד בבד, חלק מההורים מדווחים כי החלו לשים לב לשינויים לרעה בהתנהגות של ילדיהם, שהתבטאו בבכי מרובה ובחוסר רצון ללכת לגן.

משהמאבק בין הגננת לסייעות החריף, לקראת חודש יוני האחרון, פנה כל אחד מהצדדים, במקביל, אל ההורים שאליהם הוא מקורב יותר והעלה האשמות כנגד הצד השני; הסייעות טענו בפני חלק מההורים כי הגננת מתרשלת בתפקידה והגננת, טענה בפני הורים אחרים כי הסייעות הן אלה שמתרשלות. מהדברים שאמרו נשות הצוות להורים עלו טענות קשות כדוגמת אי ניקוי של צואה או קיא של ילדי הגן במשך שעות וימים שלמים. בחלק מהטענות, שהגיעו כאמור גם מהגננת וגם מהסייעות, אף נאמר להורים שכדאי להם לשים מכשירי האזנה ומצלמות בגן וכך יווכחו שמדובר באמת לאמיתה.

שנת הלימודים אמנם כבר הייתה קרובה להסתיים בשלב זה, אך ההורים, שנחרדו למשמע הטענות, פנו אל מנהל החינוך בבקשה לברר את העניין. מנהל החינוך, בתגובה, קיים ישיבת גישור בין הצוות, בלא נוכחות ההורים. מאוחר יותר נאמר להורים כי בישיבה הוחלט שהגננת תעזוב את הגן והסייעות יתלוננו נגדה במשטרה. לטענת ההורים, ניסיונותיהם לברר מול מנהל החינוך את תוכן התלונה, עלו בתוהו.

לאחר מכן, ההורים פנו אל מנהל החינוך בבקשה לדרוש שגם הסייעות יעזבו את הגן לצמיתות ויובא צוות קבוע חדש לגמרי. "הסברנו למנהל החינוך שאין לנו אמון בצוות הזה, לא בגננת ולא בסייעות, אני מאד מקווה בשבילנו שהן העלילו אחת על השנייה וכל הדברים הנוראיים שהן טוענות שקרו לא באמת קרו, אבל אנחנו לא לוקחים סיכון על הגב של הילדים שלנו", אומר אחד ההורים, "מנהל החינוך, בתגובה, טען שבלתי אפשרי להרחיק את הסייעות, שכן הן מגובות בוועד העובדים שלהן, שישבית את כלל הגנים בעיר במידה וזה יקרה. זה הזוי, בעיני מנהל החינוך הילדים שלנו צריכים ללמוד עם צוות סייעות שיש סיכוי שהתרשל באופן חמור בתפקידו, רק כדי שוועד העובדים של הסייעות לא יעשה רעש. לצוות יש גיבוי, אז למה לילדים שלנו לא?"

צילום: באדיבות ההורים

ב-21 באוגוסט, תשעה ימים לפני שנת הלימודים, משלא הגיעו לפיתרון מול מנהל החינוך, החליטו ההורים המודאגים לפנות אל המשטרה בבקשה שתברר את הסיפור ותוציא לסייעות צו הרחקה מן הגן, אלא שצו ההרחקה שהוצא על ידי המשטרה תקף ל-15 ימים בלבד, עד ה-4 בספטמבר.

"כרגע מביאים צוות זמני לשלושה ימים ואחר כך אין שום הבטחה מצד מנהל החינוך שהסייעות הקודמות לא יוחזרו. אין לנו אמון בצוות הזה ולא נסכים בשום אופן שהוא יהיה אמון על הילדים שלנו, לכן, עד שאין הבטחה מצד מנהל החינוך שמובא צוות חדש וקבוע, הילדים שלנו לא ילכו לגן", הסביר אחד ההורים את ההחלטה להשבית את הלימודים.

מעיריית נתניה טרם נמסרה תגובה.