שכנים המתגוררים בסמוך לבית הספר היסודי "בגין" בשכונת פולג, טוענים כי עוצמת הצלצולים בבית הספר מטרידה אותם ופוגעת בשגרת חייהם. כמו כן, הם חוששים שלעוצמת הצלצולים עלולות להיות השלכות שליליות על הילדים הלומדים בבית הספר. לטענת השכנים, הם ניסו לפנות מספר פעמים אל העירייה בבקשה להחליש את  הצלצולים בבית הספר, אך בקשותיהם לא נענו.

בית ספר בגין | צילום: אסף פרידמן

"הצלצולים בבית הספר מטרידים אותנו מאד", אומר שכן המתגורר בסמוך לבית הספר, "מדובר במוזיקה מאד חזקה, באופן שהוא לטעמנו לא שגרתי. יש בין השכנים אנשים שעובדים בשמרות לילה ובגלל הצלצולים לא יכולים להירדם ביום".

מחלקת איכות הסביבה של העיריה, קיימה לבקשת השכן מדידה של עצמת הצלצול בביתו ומצאה שבסלון ביתו, הנמצא שישים מטרים מהרמקול ממנו בוקע הצלצול, עצמת הצליל מגיעה ל-59 דציבלים. השכן מסביר, שעל פי התקנים, עצמת הסף עבור צליל כדי שייחשב למסוכן לעור התוף היא 70 דציבלים, כך שבביתו העצמה אמנם נחשבת לתקינה, אך לטענתו יש הכרח לבצע מדידות בבית הספר עצמו.

"גם אם הצליל לא עומד בהגדרה הקובעת שהוא מסוכן, מחקרים מוכיחים כי לעוצמות כאלה של רעש אין השפעה טובה על ילדים, לא פיזית ולא נפשית", אומר השכן ומוסיף כי ניסה לפנות פעמים מספר לעירייה בבקשה לקיים מדידות גם בבית הספר שאולי יוכיחו הכרח בהנמכת עוצמת הצלצולים, אך בקשותיו נדחו.

"גם אם לא מנמיכים את העוצמה, אפשר לפחות להוריד את כמות הצלצולים שבוקעים מהרמקול שנמצא בחצר", מוסיף השכן, "הרי גם בתוך מבנה בית הספר, בכיתות, יש רמקולים, ושם התלמידים נמצאים בעת שנשמע צלצול המורה על יציאה להפסקה. צלצולים המורים על יציאה להפסקה, בוודאי אין הכרח להשמיע ברמקול שנמצא בחצר".

עוד טוענים השכנים, כי מבדיקה שערכו עם מלר"ז (המועצה למניעת רעש וזיהום אוויר בישראל), עולה כי עוצמת הצלצולים מהווה עבירה על חוק לפיו אסור לגוף להטריד את הסביבה שלו וכי יש תקדימים בנושא במקרים עם בתי ספר אחרים בארץ. לפיכך, השכנים מתכננים, בשלב ראשון, לפנות במכתבי אזהרה לבית הספר ולעירייה ובמידה וזה לא יעזור, יפנו, לטענתם, להגשת תביעה ייצוגית.

תגובת עיריית נתניה: "אגף איכות הסביבה בעירייה ביצע מדידה בשני בתי תושבים ולא מצא חריגות מתקנות הרעש. הדבר הובא לידיעת התושבים וקהילת ההורים. במקביל - העביר האגף להנהלת בית הספר הנחיות נוספות להפחתת מטרדי הרעש וההנהלה מסרה שהיא פועלת על פיהן".