צילום המחשה: shutterstock

בעלי פרדס מהדרום יפצו את משתלת בני דרור הסמוכה לנתניה, אחת הגדולות בישראל, בסכום של רבע מיליון שקלים. זאת, לאחר שאגרונום מומחה קבע, כי השתילים שרכשו מהמשתלה היו תקינים ולא נקלטו בקרקע בשל מצב הפרדס. כך נקבע בהסכם פשרה שאושר בבית משפט השלום בבאר שבע.

בעלי הפרדס, שרכשו את השתילים לפני כחמש שנים, סירבו לשלם בעבורם, בטענה שהיו פגומים ולא נקלטו. הם אף תבעו את משתלת בני דרור, בגין הנזקים שלטענתם נגרמו להם. מנגד, תבעה המשתלה מהרוכשים, באמצעות עורכת דין גלי פלד ממשרד "חגי שבתאי שפירא", לשלם בגין שתילי הלימון, התפוזים והקלמנטינות שנרכשו, וטענה כי הם היו תקינים לחלוטין.

רוכשי השתילים טענו שהמשתלה, אשר מושבתת בשנות שמיטה, הייתה חייבת להיפטר מהמלאי שהיה ברשותה לפני תחילת שנת השמיטה, ולכן סיפקה להם, לטענתם, שתילים שרבים מהם היו פגומים ולא התפתחו. עוד ציינו בעלי הפרדס, כי דרישתם להחלפת השתילים הפגומים לא התקבלה על ידי המשתלה. לתביעה צירפו בעלי הפרדס חוות דעת של שמאי, שאמד את הנזקים שנגרמו לפרדס בסך של כ-2.6 מיליון שקלים.

מנגד טענה המשתלה, כי במשך כארבע שנים, מאז רכישת השתילים, לא הייתה כל תביעה כספית מצד הרוכשים, והביעה פליאה: "אם כבר במועד השתילה, או בסמוך לכך, היה חשש כי מדובר בשתילים פגומים, למה שתלו אותם? למה לא פעלו כנגד המשתלה כבר באותה העת, ודרשו לבטל את העסקה?".

עוד טענו נציגי המשתלה, כי בניגוד לטענות בעלי הפרדס, הם היו מוכנים להחליף שתילים שלא נקלטו, אלא שלדבריהם, הרוכשים הפסיקו את התשלומים בעבור השתילים שרכשו. "ברור לכול, כי טענות התובעת הומצאו בדיעבד, לצורך התחמקות מתשלום התמורה לנתבעת, תוך כדי זריקת רפש על הנתבעת וניסיון לפגוע במוניטין שלה", טענה המשתלה.

בית המשפט מינה מומחה מטעמו, אגרונום ושמאי חקלאי, שתמך בטענות המשתלה, וקבע, כי מה שגרם לאי-קליטת השתילים היו חוסר עיצוב, חוסר הדברת עשבייה, חוסר דישון וטיפול לקוי בפרדס.

בהסכם פשרה בין הצדדים, שקיבל תוקף של פסק דין, נקבע, כי התביעה של בעלי הפרדס, רוכשי השתילים, כנגד המשתלה תידחה, ואילו התביעה של המשתלה נגד הרוכשים תתקבל, והרוכשים למשתלה ישלמו כרבע מיליון שקל בגין החוב שנותר מרכישת השתילים לפני כחמש שנים.