הכנס בקריית השרון. צילום: פרטי

ברחוב שפיגלמן 27 בשכונת קריית השרון בנתניה, נתלו באחרונה שלטים, המבשרים על תוספת של שני בניינים לשלושת הבניינים שכבר מצויים במקום. הבניינים החדשים אמורים להיבנות ליד עץ האיקליפטוס בן ה-80 שמיועד לשימור. חברת משה"ב, שמקימה את שני הבניינים החדשים, מבקשת שיתווספו להם ארבע קומות ו-58 דירות. הבקשה עלתה לראשונה במאי 2019 ונבלמה. כעת מבקש שוב היזם להגדיל את הבניינים.

תושבים מקריית השרון מוחים נגד היוזמה. ביום שני נערכה פגישת דיירים, ובה נאספו עשרות חתימות נגד התוכנית. התושבים דורשים מעיריית נתניה ומחברת משה"ב לעמוד בהסכמים חתומים, ולא לאפשר את תוספת הדירות. הם מבקשים, כי במקרה שחברת משה"ב תרצה להגדיל את כמות הדירות — היא תפנה לאפיק של שינוי תב"ע מלא.

גיא שחר, יו"ר ועד שכונת קריית השרון, שלח מכתב לראש העירייה מרים פיירברג-איכר ולחברי המועצה, ובו מחה על ההתנהלות המנוגדת, לדבריו, להסכם שנחתם בשנת 2007 בין העירייה לבין תושבי שכונת קריית השרון, ועל עצם קבלת הבקשה של חברת משה"ב, וטען, כי זאת הפרת חוזה בוטה מצד חברת משה"ב ומצד העירייה.

"עקב סמיכות התוכנית לשטחים הקיימים, הצפופים מאוד, כל גידול במספר יחידות הדיור יגרום לשינויים גדולים בשיעורי הצפיפות, וכיוצא מזה לפגיעה באיכות החיים של התושבים ולירידה בערך דירותיהם", אומר התושב ישראל אפרים. "תוספת יחידות דיור משמעותה עומס על תשתיות: גני ילדים, בתי ספר, שירותי הרווחה, דרכי היציאה והכניסה לשכונה והחניות".

המתנגדים לתוכנית טוענים, כי כבר היום השכונה נתונה במצור תחבורתי וסובלת מעומסי תנועה כבדים. אלה יתגברו, אם ייבנו עוד בניינים באזור.

בנוסף, התושבים מודאגים מהגבהת המבנים בשכונה. "הגבהה של מבנים בסביבת מגורים נמוכה יחסית תגרום לפגיעה חמורה בזרימת האוויר, להסתרה, להצללה ולתחושת חנק ומצור", אומר אפרים. "ההגבהה תסתיר את הנוף, בייחוד לדיירי הקומות הגבוהות, ותפגע קשות באיכות חיי התושבים, שימצאו עצמם מתגוררים בדיור ירוד, אף שרכשו אותו במיטב כספם. האזור סובל ממצוקת מקומות חניה פרטיים וציבוריים, ותוכנית זו תרע באופן ניכר את מצבם של דיירי הבניינים הסמוכים".

לטענת התושבים, תשתית הכבישים לא השתנתה מאז שנוספו, תוך כדי שינויי תב"ע, מאות יחידות דיור. התושבים טוענים, כי הפקקים ועומסי התנועה הולכים וגדלים, ובטיחות הנוסעים והולכי הרגל הולכת ונפגעת. "צומתי קריית השרון הוכרזו לצערנו כצמתים המסוכנים ביותר בנתניה", אומר אפרים. "התוכנית תביא להמשך הפגיעה הקשה בתשתית התחבורה. תוספת של 58 יחידות דיור היא תוספת של כ-100 מכוניות".

התושבים טוענים גם כי תוספת הבנייה תגדיל את זיהום האוויר בשכונה.

מהעירייה נמסר: "יזם התוכנית הגיש בקשה להיתר בנייה, הכוללת הקלות, ומאחר שכך — הבקשה פורסמה להתנגדויות. ההקלות יידונו בוועדה המקומית כשמועד ההתנגדויות יסתיים, כך שכל הצדדים ישמעו. אם נחתם הסכם בין היזם, בין העירייה ובין התושבים, הוא יובא בחשבון בעת הדיון בבקשה ובהחלטת הוועדה המקומית".

מחברת משה"ב נמסר: "החברה פועלת בהתאם לדרישות התב״ע ולחוק. אין חולק על ערכו של עץ  האיקליפטוס הותיק שנמצא בחלקה, שימורו של העץ חשוב לחברה והוא שולב במסגרת התכנית המוצעת".