הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה השבוע את סקר ההוצאות וההכנסות השנתי למשקי בית בישראל. בסקר, בו נדגמו כ-240 ישובים, הושם דגש נרחב על 14 הערים הגדולות בישראל, בהן עירנו נתניה. הסקר, שמתייחס לשנת 2015, מצביע על שיפור קל במצב הכלכלי של משקי הבית בנתניה, זאת ביחס לסקר הקודם. למרות זאת, הן בהכנסות והן בהוצאות, נתניה ממוקמת מתחת לממוצע הארצי.(צילום: ירון ברנר)

על-פי נתוני הלשכה מרכזית לסטטיסטיקה, ההוצאה הממוצעת הכללית למשפחה בישראל עומדת על 15,407 שקלים, כאשר הוצאה ממוצעת למשק בית בישראל עומדת על 12,323 שקלים.


צילום תמונה ראשית:אייל יצהר