צילום: עדי ארצי

הערב סמוך לשעה 18:00 ועד השעה 22:00 תתקיים ישיבת המועצה שנועלת את שנת 2016 יובא לדיון תקציב העירייה לשנת 2017.

בשבוע האחרון התרחש משבר בין סיעת "למען נתניה" בראשות המשנה לראש העירייה, הרצל קרן, ובין סיעת "נתניה אחת" בראשותה של ראש העיר מרים פיירברג-איכר על רקע חילוקי דעות בדבר הסעיפים החברתיים והקהילתיים המוצעים בתקציב עיריית נתניה לשנת 2017. 

מדליקים נר חמישי

"למען נתניה" לא נאלצו לצאת מהקואליציה שכן בעקבות דין ודברים בין ראשי הסיעות נידונה הצעת תקציב חדשה המקובלת על שני הצדדים, זו תדון בישיבת המועצה שתחול הערב.

התקציב הנוכחי שם דגש על פעילות קהילתית של בני נוער ותושבים ותיקים. הקמת מתנ"סים חדשים ושדרוג מבני ציבור. הכספים יחולקו בין כל אוכלוסיית העיר, תוך התמקדות בשכונות מוחלשות. כך יקומו מרכזים קהילתיים חדשים בצפון העיר ובמרכזה בעלות כוללת של 14 מיליון ₪. כמו כן, ישופצו המרכזים הקהילתיים בנאות שקד ונורדאו.
גם התקציב של פעילות תנועות הנוער בעיר צפוי לגדול ב- 310 אלף ₪.ישיבת מועצה  עיריית נתניה

בתחום החינוך דנו במתן סייעת שניה לגני ילדים, והוחלט כי בגני הילדים העירוניים לגילאי 3 בהם 30 ילדים ויותר תועסק סייעת שניה עד סוף השנה. בתי הספר ישורון, אלדד ואמי"ת עמיטל ישופצו, ובכל אחד מהם יושקעו כשלושה מיליון ₪.

הערב, במועצת העיר יחשפו הפרטים הסופיים בנוגע לתקציב העירייה לשנת 2017.