משה פרץ. צילום: ירון ברנר

הצלם עתר לחיוב עורך הדין לפצותו בסך 15 אלף שקלים, בגין הפרת זכויות היוצרים שלו בתמונה ובהוצאות ריאליות נוכח התנהלות עורך הדין, בעקבות פניות בא כוח הצלם אליו.

מנגד, טען עורך הדין כי זכות היוצרים שייכת לעיתון ולא לצלם, כך שלא הופרה זכותו, וכי גם אם לא אלה פני הדברים, הרי שהוא "מפר תמים" לנוכח טענתו זו.

בהחלטתו כתב בין היתר השופט אלי ברנד כי "קשה להלום זיקה בין המקרים המיוחדים בהם עוסקת הגנת 'מפר תמים' - המצומצמת למקרים חריגים בלבד- לבין המקרה דנן, בו אין ספק שמדובר ביצירה הנושאת את שמו של התובע על גביה ומדובר ביצירה חדשה ועדכנית....עסקינן בפרקליט, אשר הכרות הדין היא נר לרגליו, ולמצער זמינה עבורו בנקל הדרך לבחינת הוראות הדין במקום בו יש לו ספק באשר להוראותיו".

נוסף על סכום הפיצוי, הורה השופט ברנד לעורך הדין לפצות את הצלם באגרת בית משפט ובשכר טרחת עו"ד בסך 2,000 שקלים.