(צילום: אפרים בולמש)

קנס הזוי במיוחד ניתן בחוף סירונית, בנתניה למוסטפא חפאידה (24), תושב הכפר הפלסטיני עלאר שבשומרון. פקח עירייה נתן לו דו"ח בטענה שנכנס למים ללא בגד ים. חפאידה אמר כי היה עם מכנסיים קצרים שמיועדים לשחייה. כך פורסם לראשונה בווינט, על ידי חסן שעלאן.

בדו"ח צוין כי " מוסטפא נמצא בשפת הים, ללא לבוש רגיל או ללא בגד רחצה. מוסטפא נכנס לחוף הים ללא בגד ים בניגוד לחוק עזר עירוני". בנוסף, הוא נקנס ב-730 שקלים.

חפאידה, היה המום בעקבות המקרה. הוא עובד בבקה אל גרבייה ומחזיק באישור כניסה לעבודה בישראל, וסיפר שהגיע לחוף הים עם מכנסיים, הוריד אותם בחוף, ונשאר עם זוג אחר, קצר יותר, הפקח לקח לו את אישור הכניסה לארץ ואת תעודת הזהות, וכתב לו דו"ח בטענה שלא לבש בגד ים.

מעיריית נתניה נמסר בתגובה: "המתלונן שהה בחוף הים בתחתונים ולא בלבוש רגיל או בגד רחצה, בניגוד לקבוע בחוק העזר לנתניה (הסדרת מקומות רחצה) תשכ"ו 1966. העירייה ועובדיה פועלים בהתאם לחוק ומתוך מטרה לשמור על הסדר הציבורי בשוויוניות ללא הבדלי דת, גזע ומין".