למעלה מעשור התנהל מאבק לקבלת תקציב לחיזוק ושימור צוקי הכורכר של נתניה, אל מול גופים ממשלתיים ומקצועיים ואף לווה בפנייה לבג"צ. לאחרונה אישרה הוועדה לסביבה חופית הקמתם של 7 שוברי גלים בנתניה, במטרה להביא להאטת הבלייה של המצוק לכל אורך חופי נתניה. כמו כן סוכם כי בהמשך יוקמו 5 שוברי גלים נוספים, בהשקעה כוללת של כ – 150 מיליון שקלים.

יואב קיש בנתניה | צילום: רן אליהו

שוברי הגלים צפויים לקום על ידי החברה הממשלתית להגנת המצוק, שמאז הקמתה בהחלטת ממשלה, "יושבת" בנתניה, כאשר מימון ההקמה נעשה על ידי משרד האוצר. אלא שאליה וקוץ בה: מסתבר כי אמנם נמצא פתרון למבנים הימיים להגנה על המצוק אלא שאת ההגנות היבשתיות נדרשת עיריית נתניה לבצע בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים.

לנוכח הדברים, הוזמן חה"כ קיש לנתניה, לעמוד מקרוב אחר הסוגיה. בביקורו נפגש חה"כ קיש עם ראש העיר וכן עם ראש מינהל ההנדסה, אבנר אקרמן , מנכ"ל הנכסים האורבניים, פול ויטל ועם מנכ"ל העירייה, אבי בן חמו, אשר פרשו בפניו את הבעייתיות שבהטלת הנושא על כתפיה הצרות של העירייה.

הם ציינו בפניו כי בארבעים השנים האחרונות איבדה בימת המצוק לאורך חופי נתניה כ – 100 דונם, מה שהביא את עיריית נתניה לגבש תוכניות רחבות היקף במטרה להתמודד עם כוחות הים שמכים בבסיס המצוק, עם הנגר העילי שגורם לחתירה לרגלי המצוק וכן לגבש תוכנית להגנת המדרון.

בהמשך יצא חה"כ קיש בליווית אנשי מינהל ההנדסה לסיור בחופי נתניה, כדי לעמוד מקרוב אחר תהליכי הבלייה לאורך המצוקים, כאשר בסופו של הביקור הבטיח כאמור קיש לפעול לקידום החלטת ממשלה בנושא.

מצוקים בסכנת קריסה | צילום: אסף פרידמן

"אני מודה לעיריית נתניה ולראש העיר על הסיור שקיימנו בחוף בנתניה יחד עם הגורמים הרלבנטיים ובראשם מ"מ וסגן ראש העיר, על מנת להיווכח במצב בשטח", אמר חה"כ יואב קיש, "לאחר שבדקתי את הדברים לעומקם, הגעתי למסקנה חד משמעית שלא יתכן ולא צודק כי האחריות הכלכלית על הטיפול במצוקי החוף יושתו על העיריות. אין ביכולת הכלכלית של הרשויות לטפל בבעיית המצוקים ובעלויות הכרוכות בכך.

"יש לקדם החלטת ממשלה חדשה שתתקצב ותתכלל את ההשקעה הנדרשת בטיפול במצוקי החוף ולא רק בטיפול התוך ימי אלא בחיזוקי הקרקע הנדרשים במצוקים עצמם.

"אני קורא למשרד הפנים להעלות נושא זה בדחיפות על סדר יומה של הממשלה מכיוון שהשארת המצב הנוכחי משמעותה היא שלא ייעשה דבר.

"המצב הנוכחי שבו עיריות נדרשות להשקעות של סכומי עתק הוא אבסורד ובכל מקרה אין לעיריות אלו, על אף חוזקן היחסי שום יכולת לעמוד לבדן בסכומים הנדרשים. על הממשלה לשנות את החלטתה הקודמת ולמצוא פתרונות ארוכי טווח בר ביצוע, במיידי."

מכרז פומבי מס' 5/18  לתכנון מבנים ימיים להגנה על מצוק החוף בנתניה – מחוף סירונית לחוף ארגמן פורסם השבוע.