האזור שבו מתוכננת נת/542 א'. גובל בציר בן גוריון במערב ובדרך בן צבי ממזרח | צילום: רן אליהו

שרה גזית, מנהלת אגף תכנון ועיצוב עיר בעיריית נתניה, תיחקר בעירייה בדבר חשש לניגוד עניינים. הסיבה: טענה כי בעת שהיתה שותפה להכנת תוכנית השלד לשכונה נת/542 א', החזיקה בקרקע באזור מבלי להצהיר על כך.

כמו כן, אף נשקל המשך העסקתה של גזית, אדריכלית ועובדת ותיקה במינהל ההנדסה. כך נמסר מעיריית נתניה בתגובה לפניית "ידיעות נתניה", בעקבות אישור התוכנית על ידי ועדת המשנה לתכנון ולבנייה בשבוע שעבר.

עודף זכויות?

בחודש שעבר, יממה לפני שאמור היה להיערך הדיון המקורי בנוגע לאישור תוכנית השלד, קיבל נפתלי בחטיאר, הממונה על מינהל ההנדסה וחבר ועדת המשנה, מייל אנונימי, ובו טענות על ניגודי עניינים לכאורה של חלק מהמעורבים בהכנת התוכנית. בירור העלה, כי את המייל שלח יזם מקומי.

אחת הטענות העיקריות במייל היתה, כי "דמות בכירה ודומיננטית ביותר בקשר עם התוכנית וגיבושה, אשר בין היתר יושבת בכובעה האחד כמנהלת מחלקה תכנונית רלוונטית בעיריית נתניה, מחזיקה בבעלותה בכובעה השני (הפרטי) קרקע בשווי של מיליונים המצויה בתחום התוכנית".

היזם הוסיף, כי "דמות זו נכחה במרבית הדיונים לעניין התוכנית, היתה ממובילי קביעת המדיניות התכנונית מטעם העירייה, ואף הובילה את הממשק מול החברות היזמיות בפועל".

שרה גזית. "החקירה עתידה להתקיים מיד עם שובה מחופשה" | צילום: עיריית נתניה

עוד טען היזם, כי האדריכלית שהכינה ותיכננה את התוכנית, מסייעת, בפרויקט אחר, לחברת "שיכון ובינוי נדל"ן", הפועלת באזור, וכי גם לשמאית המקרקעין ששכרה העירייה יש קרקע פרטית בשטח התוכנית.

נוסף על כך, נטען במייל, כי השטחים המסחריים בתוכנית זכו לעודף זכויות בנייה, כאשר לבעלי תפקידים בעירייה יש בהם "אינטרסים (עד כדי בעלות של ממש)".

היזם אף ציין כי הגיש תלונה בנושא ליחידת להב 433 של המשטרה. 

בחטיאר, שבעצמו מחזיק בזכויות בקרקע ולכן לא נכח בדיון, העביר את המייל לכל חברי הוועדה וליועצת המשפטית לוועדה. בתגובה, החליט ממלא מקום ראש העירייה ויו"ר הוועדה, אלי דלל, להסיר את נושא אישור התוכנית מסדר היום, עד אשר תיבדקנה הטענות שהועלו במייל.

בשבוע שעבר, בישיבה העוקבת של ועדת המשנה, עלה שוב הנושא לדיון. מיד בתחילתו חולק לחברי הוועדה מכתב עם התייחסותו של מהנדס העיר, אבנר אקרמן, שחשף, כי עובדת העירייה הבכירה, שלגביה נטען כי היא מחזיקה בקרקע בשטח התוכנית מבלי שהצהירה על כך, היא שרה גזית. "כל בעלי התפקידים שלכאורה ולמראית עין היו בעלי עניין בקרקע, ושהיו מעורבים בקידומה של תוכנית השלד, הוצאו מכל מעורבות בתכנון", הבהיר אקרמן.

אקרמן. "התוכנית המובאת כעת לאישור היא תוכנית אחרת" | צילום: עיריית נתניה

"'שיכון ובינוי', האדריכלית והשמאית מטעמם כבר קיבלו שבועות מספר קודם לכן הודעה על הפסקת עבודתם בהכנת התוכנית, וזאת מיד לאחר שנודע לי על זיקה אישית ו/או מראית עין של זיקה אישית בקידומה של התוכנית. שרה גזית, מנהלת אגף תכנון, והכפופים לה, הפסיקו גם הם את הטיפול בתוכנית השלד, וכל הפעולות הקשורות לקביעת עקרונות התוכנית בוצעו על ידי מהנדס העיר וציונה הופמן, מנהלת אגף תב"ע (תוכנית בניין עיר), בליווי של היועצת המשפטית לוועדה".

אקרמן הדגיש, כי "את תוכנית השלד ערך אדריכל מטעם העירייה, שנשכר לפני כמה חודשים, ועקרונותיה נמסרו לו על ידי. התוכנית המובאת כעת לאישור הוועדה היא תוכנית אחרת מזאת שנערכה בשעתו על ידי הגורמים המוזכרים לעיל".

לנוכח הדברים, אישרה הוועדה את תוכנית השלד, כאשר המשמעות העיקרית היא מתן אפשרות ליזמים ולבעלי קרקעות להגיש בקשות להיתרי בנייה באזור. בין השינויים, צמצום מספר המתחמים המתוכננים מ-22 לשבעה בלבד, וחלוקת תמריצים ליזמים ולבעלי קרקעות שיבצעו איחוד מגרשים, ובכך יזכו בהגדלה של זכויות הבנייה.

המרכז החדש

תוכנית נת/542 א' מתייחסת לאזור נרחב, הגובל בציר בן גוריון במערב ובדרך בן צבי ממזרח, מאפשרת הקמה של עד 6,000 יחידות דיור, ובשטחה מתוכננת לקום קריית הממשלה החדשה.

על פי התב"ע, שקיבלה תוקף כבר בשנת 2003, מיועד האזור להפוך ל"מרכז העירוני החדש של נתניה". בפועל, החזון לא מומש, וכל השנים נותרה התוכנית "על הנייר".

בחטיאר. "שמח שבוצעו שינויים בתוכנית"

בדברי ההסבר לתוכנית נכתב, כי מטרותיה הנוכחיות הן "פיתוח שכונה עירונית ותוססת, מרובה עירוב שימושים, צירים ירוקים, שדרה מסחרית מרכזית ופארק לרווחת תושבי השכונה ונתניה".

"ההחלטה שקיבלנו שלא לדון בתוכנית בחודש שעבר ולעשות בה תיקונים, שאכן נעשו, היתה נכונה, ולכן בפעם השנייה התוכנית אושרה פה אחד בוועדה", אמר אלי דלל. "התוכנית חשובה להתפתחות העיר".

בחטיאר, שלא נכח בדיון בוועדה, אמר כי הוא "שמח שבוצעו שינויים בתוכנית, על דעת יתר חברי הוועדה. אנו למדים מנושא זה, שלא ניתן לטאטא דברים מתחת לשטיח ולהסתיר מהציבור את האמת, גם אם נעשו טעויות. בעקבות המקרה, דרשתי מהיועצת המשפטית וממבקר העירייה להורות לאנשי מינהל ההנדסה למלא מסמך ניגוד עניינים, כדי למנוע מקרים דומים בעתיד".

מעיריית נתניה נמסר: "ביום שבו נודע להנהלת העירייה על קיומו של חשש לניגוד עניינים של העובדת בתחום נת/542 א', ניתנה הנחיה מיידית בדבר הפסקת טיפול מטעמה של העובדת במתחם זה, ובכלל זה גם הפסקת טיפול על ידי הכפופים לה. העובדת התבקשה לתת ליועצת המשפטית לעירייה פירוט מלא של כלל הנכסים שבבעלותה ו/או בבעלות קרובי משפחתה בתחום העיר נתניה.

"היועצת המשפטית בודקת את התוכניות החלות על נכסים אלה, ואת האפשרויות העומדות לרשות העירייה לנטרול ניגוד עניינים אפשרי, בצד המשך עבודתה של העובדת בתפקידה. במקביל חתם מנכ"ל העירייה על קובלנה משמעתית שמתירה לחקור את נסיבות העניין. החקירה עתידה להתקיים מיד עם שובה של העובדת מחופשה שאליה יצאה קודם לכן".

עורכי הדין שי בן-נתן ואיתן ברוש ממשרד זיסמן, אהרוני, גייר ושות', המייצגים את גזית: "מרשתנו תגיב לעניין, ככל שתידרש, במקום ובזמן המתאימים".