עיריית נתניה תפצה הולך רגל בשנות ה-70 לחייו, שנפגע בירכו עקב היתקלות במפגע במדרכה, בסכום של 260,820 שקלים. כך פסק בשבועות האחרונים בית משפט השלום בנתניה, בעקבות תביעת נזיקין שהגיש הקשיש באמצעות עו"ד שרון אילון.

בתצהירו, העיד הנפגע כי באחד הימים בחודש אפריל 2016, "בעת הליכתי לכיוון רכבי, במדרכה ברחוב ש"י עגנון שבשכונת קריית נורדאו, נתקלה רגלי במפגע שהיה במדרכה ונפלתי ארצה... המפגע שממנו נפלתי הוא שבר במדרכה, שיצר מעין בור קטן אך עמוק במרכז הדרך ממש... ניתן לראות בתמונות שצירפתי שהמדרכה כולה משובשת ושהמפגע נמצא ממש במרכז הדרך. לאחר התאונה שלי, הוחלפה המדרכה והמפגע תוקן".

עיריית נתניה (צילום: איתמר רותם)

להולך הרגל אובחן שבר בירך ימין. הוא נותח, אושפז למשך 23 יום ושהה בשיקום. לטענתו, עקב התאונה, הוא הפסיק את עבודתו, וממצב של תפקוד עצמאי נדרש לשיקום ולעזרת הזולת.

רופא מומחה מטעמו קבע לו נכות בשיעור 40 אחוז, ואילו המומחה מטעם העירייה קבע לו 10 אחוזים בלבד. בסופו של דבר, הגיעו הצדדים להסכמה, שעל-פיה שיעור הנכות יעמוד על 18 אחוז.

השופטת ליאת הר ציון כתבה בפסק הדין, כי "הגרסה שהוצגה על ידי עיריית נתניה, בעייתית. העירייה צירפה דוח ביקור לאחר שיפוץ המדרכה, והעד מטעמה, שעסק בתשתיות ובריצוף במוסדות החינוך ומחוצה להם, התייחס למדרכה ככלל, ולא למפגע הספציפי שאליו התייחסו התובע ועדיו בתצהיריהם. הנתונים שעליהם הסתמך העד אינם נובעים מבדיקה ממשית בשטח, אלא לאחר עיון בתמונה שהועברה אליו, ותוך כדי מענה בחקירה נגדית".

עוד פסקה השופטת כי "עיריית נתניה לא נקטה אמצעים סבירים כדי למנוע את המפגע", ונתנה דוגמה נוספת להתנהלות העירייה. "מאחר שהמדרכה תוקנה, התבקש העד להשיב לשאלת הצורך בהחלפה, כלומר האם נרשם שהדרך משובשת או הצדיקה תיקון והחלפה. העד לא צירף את המסמכים והשיב כי לא ראה את הדוחות, אולם אישר כי 'ברגע שמחליטים על שדרוג המדרכה, בטוח שיש דוחות כאלה'... אני מקבלת את טענת התובע כי היה מקום להמציא את המסמכים, וכי יש באי-המצאתם כדי ללמד כי הדבר פועל לרעת העירייה".  

עו"ד שרון אילון

השופטת דחתה את טענות העירייה לסתירות לכאורה שנתגלו, בין גרסת הולך הרגל לנסיבות המקרה ובין גרסת חתנו, שהלך לצדו בעת התאונה. בא כוח העירייה אף ניסה לקשור בין רקע הולך הרגל כאלכוהוליסט לסיבת נפילתו, אך גם את הטענה הזאת לא קיבלה השופטת.   

עם זאת, קבעה השופטת אשם תורם לנפגע, בהסבירה כי "היה עליו לנקוט משנה זהירות ביחס לאופן הילוכו במדרכה ולהימנע מלהיתקל במכשול".

סכום הפיצוי מורכב מפרמטרים של: כאב וסבל, עזרת זולת, הוצאות נסיעה ורפואיות והפסד השתכרות. לסכום זה הוסיפה השופטת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, בשיעור 24 אחוזים, כך שהפיצוי הכולל שאותו תיאלץ העירייה לשלם נאמד ב-335 אלף שקלים.    

מהעירייה נמסר: "העירייה סבורה כי נסיבות האירוע מצדיקות הגשת ערעור, ומשכך, בימים אלה יוגש ערעור לבית המשפט המחוזי".