"פקוק" בקרית השרון. יו"ר החברה לפיתוח נתניה, עו"ד שירי חגואל, תושבת קרית השרון בעיר, הפתיעה ביום שני האחרון את חברי ועדת חינוך העירונית כשנשאה בקול שקט ונעים דברים קשים באשר למצוקת האיכלוס בבית הספר "הרצוג" בעיר.

הישיבה המיוחדת של הוועדה התכנסה לדון במצב מבני החינוך בשכונה בעקבות הצעה לסדר של חבר מועצת העיר עופר אורנשטיין בה הוצגה תמונה קשה לפיה יחסרו כשלושה בתי ספר בקריית השרון בשנת הלימודים הקרובה.

לדברי חגואל, לא הייתה שולחת את ילדיה לבית הספר "הרצוג". "העיריה ומשרד החינוך צריכים להבין", אמרה, "כי מדובר בשכונה שהיא כמו
עיר עם מבנה הומוגני, בניגוד לשכונות אחרות".

"מדובר בתושבים צעירים עם ילדים קטנים בגן או בתחילת בית הספר היסודי. הקריה כל הזמן צומחת לכן יש צורך בפתרון אמיתי לבעיית אכלוס בתי הספר בקריה ולבעיית 'הרצוג' בפרט".

את הישיבה ניהלה מ"מ ראש העיר, ד"ר אביטל לאופר. יו"ר ועד ההורים ב"הרצוג", אבי ארד, הציג תמונות המעידות על מצבו הרעוע של בית הספר.

מי גשמים של גני הילדים מתנקזים אל חצר החטיבה הצעירה ללא מוצא, אריחים שנפלו מהקיר בפרוזדור, גלריה שנסגרה והפכה לכיתה בגלל מצוקת מקום ועוד.

בועדה התארח סמנכ"ל משרד החינוך, יגאל צרפתי, שהציג לחברי הועדה את תהליך אישור מבני חינוך וכן את אילוצי התקציב.

אורנשטיין הציע בישיבה פתרון יצירתי לבעיה לפיו יבנו שלושה בתי ספר יסודיים חדשים במקביל. עיריית נתניה תשתתף במימון ביניים ומשרד החינוך יחזיר לה את הכסף בשנה הבאה. צרפתי אמר שהוא מוכן לשקול את ההצעה.

ראש מנהל חינוך, תרצה גרינפלד, ומהנדס העיר, פול ויטל, הסבירו למשתתפים כי הבעיות בבית הספר נובעות מאי יישום התפיסה הפדגוגית במוסד.

לסיכום הישיבה הוחלט כי מינהל ההנדסה יגבש בתוך חודש תוכנית שיפור הנדסית לבית הספר. בחופשת הפסח יטופל נושא הניקוז. החצר המוזנחת תתוקצב לפיתוח.