מחכים לאסון? דוח מבקר עיריית נתניה, דב כץ, שפורסם לאחרונה חושף תמונת מצב עגומה באשר למוכנות העיר לשעת חירום. בנוסף, מטפל הדוח במחדלי בטיחות במוסדות חינוך בעיר.

78 מקלטים ציבוריים פזורים בכל רחבי נתניה, ארבעה מתוכם אינם שמישים. על פי הדוח, במקרה של התקפה לא קונבנציונאלית המקלטים לא יעזרו כלל.

"כל המקלטים הציבוריים אינם מוגנים מפני התקפות לא קונבנציונאליות", מציין הדוח. "דהיינו, אינם מוגנים מפני התקפות אב"כ" וכי "לא מבוצעות
בדיקות אטימות למקלטים נגד גזים כנדרש".

במקלטים, כותב המבקר, חסר ציוד לשעת חירום כגון אלונקות, שקים ופנסים. "בנוסף לכך, תוקף מטפי כיבוי האש פג בחלק מהמקלטים, ומכסי האיוורור אינם מחוברים", נטען.

באחד המקלטים שנבדקו, דלת הייתה חלודה, מתפוררת ואינה נעולה - אבל זו רק הבעיה הראשונה. "המקלט חסום בגרוטאות", נכתב בדוח.

"קיים ריקבון בחפצים המושלכים במקום. המקלט נראה ישן ביותר ומעיד על עזובה. במקום לא קיימת תאורה, לא ניתן להיכנס לבדוק את המקלט מכיוון שלא קיימת אפשרות גישה".

מסתבר שגם חלק מהמקלטים בבתי הספר אינם מוכנים לשעת חירום. באחד מבתי הספר, נכתב, רק שניים מתוך ארבעת המקלטים שמישים. אחד המקלטים, להפתעתנו, קיבל את הביקורת הקשה ביותר.

"המקלט מוצף בעונת הגשמים", כותב המבקר. "קיימים סימני הצפה וטחב בגובה חצי מטר. המצב הנוכחי עלול לגרום לבעיה תברואתית".

"דרכי הגישה מהכיתות אל המקלט חסומות בגרוטאות ואשפה, פתחי המילוט מסורגים ומרותכים, הפתחים קטנים ולא ניתן להיחלץ מהם. עקב אי יכולת להשתמש במקלט, נותרו ללא מיגון כ-150 תלמידים".

אבל כאמור, לא צריך מלחמה בכדי שילדכם יימצא בסכנה. המבקר טוען שגם במקום הבטוח ביותר שאמור להיות, חצר בית הספר, הסכנה אורבת לתלמידים.

על פי הדוח "לא בוצעה במשך כארבע שנים בדיקה תקופתית של בטיחות מתקני משחקים בגני ילדים הנדרשת פעם בשנה. קיימים גני ילדים עם ליקויים חמורים וקריטיים המהווים סכנה בטיחותית חמורה שכלל לא טופלו".

"רוב מתקני המשחקים בגני הילדים לא נבדקו כנדרש. לא נמצא הסבר לכך שאף גורם בכיר במינהל החינוך לא נקט בפעולות הנדרשות להשלמת הבדיקה של מכון התקנים בכל גני הילדים".

"דוחות הביקורת חמורים", אומר חבר מועצת העיר ויו"ר ועדת הביקורת, הרצל קרן. "הדוחות מחייבים את העירייה לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת לתת מענה לבעיות שהועלו, לנוכח רגישותן ועקב כך שהן מעלות עניינים בטיחותיים הנוגעים לחיי אדם".

ראש העירייה, מרים פיירברג-איכר, אמרה בתגובה: "הוריתי לראש מינהל החינוך לפעול על פי הנחיות המשרדים השונים וחוזרי המנכ"ל. ממצאי המבקר נלמדו ונקבעו דרכים לטיפול ולמעקב אחר המפגעים. חלק גדול מממצאי המבקר טופלו, נקבעו מנגנוני מעקב תוך ארגוניים".