רבים מתושבי נתניה חשים על בשרם את האכיפה הקפדנית של עיריית נתניה בכל הקשור לחנייה בעיר. רוב התושבים ישלמו את הקנסות במהרה, אבל יש מי שישכחו מהם וייאלצו לשלם אותם בעתיד בתוספת קנס פיגורים. אחרים יפנו בשם הצדק אל בתי המשפט, בדרישה לביטול הקנס.

אבל דרישה כמו זו שהגיעה לבית המשפט המחוזי בפתח תקוה היא נדירה במיוחד. תושב נתניה דרש לבטל לא פחות מ-270 דוחות חנייה שנצברו לחובתו בין השנים 1995 ל-2007, שהעלות הכוללת שלהם עומדת על כ-65 אלף שקל.

העותר, שבבעלותו חנות במרכז העיר, קיבל את רוב הדוחות בסמוך למקום עבודתו. בעתירתו טען, כי הדוחות התיישנו וכי יש לבטל אותם. כמו כן טען שלא קיבל דרישת תשלום לדוחות, וכי על העירייה להציג אישורי מסירה לשם הוכחת משלוח החוב.

נקודה נוספת אליה התייחס האיש במשפט, נוגעת לעובדה כי לטענתו אסור לעירייה לגבות את דוחות החנייה באמצעות הליך הגבייה המינהלי, ובאמצעותה של חברת גבייה פרטית, כפי שנוהגת לעשות עיריית נתניה בשנים האחרונות.
את עיריית נתניה ייצג בדיון עו"ד לירון ריחניאן מהלשכה המשפטית של העירייה, שטען כי לא חלה התיישנות על דוחות החנייה המדוברים ועל כן אין סיבה לבטלם.

בנוגע לתלונות על שימוש בחברת גבייה חיצונית, צוין כי הוראות החוק קובעות, כי גביית חובות החנייה תיעשה באמצעות הליך הגבייה המינהלי בלבד, ועל כן אין מניעה חוקית לגבות את חובות החנייה באמצעות חברת גבייה פרטית.

בית המשפט מצידו דחה את העתירה וקיבל את עמדת הלשכה המשפטית של העירייה, תוך שהוא ממליץ לעותר לחזור בו ואף חייבו בהוצאות משפט בסך 2,000 שקלים נוספים, סכום מזערי בהשוואה לחוב המדובר.

דוח על מכונית בנתניה