דו"ח מבקר עיריית נתניה לשנת 2010 אשר הותר לאחרונה לפרסום, חושף שורת מחדלים חריפה בהתנהלות הכלבייה העירונית ובשירות הווטרינרי לאורך השנים האחרונות. מבקר העירייה, דב כץ, שם דגש מיוחד בדו"ח על מחדלים קשים בנושאי טיפול ואיתור כלבים, טיפול בכלבים נושכים ומתן קנסות לבעלי כלבים.

קראו עוד:
הכלבים בכלביה העירונית מצטופפים וסובלים
הבעלים לא טיפלו במחלות, הכלבים הומתו
בואו להצטרף לעמוד "ידיעות נתניה" בפייסבוק

אחד הסעיפים המרכזיים בו מתמקד הדו"ח הינו תפקודו של לוכד הכלבים העירוני, המועסק על ידי העירייה כקבלן חיצוני. על פי ממצאי הדוח עולה כי רישום לקוי מצידו של לוכד הכלבים גורם לאי סדר בהתנהלות הכלבייה ולעתים יכול להוביל, כך על פי החשד, לבזבוז כספים.

"בניגוד להגדרת תפקידו, לפיה נדרש לוכד הכלבים לנהל רישום ביומן של כל כלב שנתפס על ידו, עד לחודש ינואר 2009 לא נוהל רישום כאמור על ידי הלוכד",
נכתב בדו"ח. "לא מבוצע רישום בשירות הווטרינרי של המועדים בהם הועסק הקבלן החיצוני, סוג העבודה שבוצעה על ידו והיקף הכלבים שלכד בפועל. נמצא, כי התשלום לקבלן מתבסס על דיווחים שמוגשים על ידו בנוגע לעבודה שביצע מבלי שמבוצעת בקרה בהתאם לעבודה שביצע בפועל. באופן זה קיימת האפשרות כי יבוצעו תשלומים לקבלן חיצוני בגין עבודה שלא ביצע בפועל".

סעיף נוסף בו עוסק הדו"ח הוא הבאתם להסגר של כלבים ורישומם. על פי הנהלים, מחויבת הכלבייה בעת קליטת הכלבים לבצע רישום פרטיהם המלאים של הכלבים, בעליהם, תקופת ההסגר ועוד. למרות הנהלים המחייבים, מממצאי הביקורת עולה כי לא קיים בשירות שום רישום המרכז את פרטי הכלבים ובעליהם כנדרש, דבר המקשה על ביצוע מעקב בנוגע לאוכלוסיית הכלבים במקום.

כך קרה, כי בעלי כלבים המגיעים אל המקום במטרה לחפש את כלבם נתקלים בקושי ממשי מצד מנהלי הכלבייה, שלא יכולים לומר לבעלי הכלב האם כלבם אכן נמצא בכלבייה או שלחלופין, הורדם.

בנוסף, על פי הנהלים, כלב אשר נשך אדם נשלח להסגר למשך עשרה ימים על מנת לשלול אפשרות של מחלת הכלבת, כשעל בעלי הכלב הנושך מוטלת החובה להביאו להסגר תוך 48 שעות מזמן התקיפה. דבר הכפוף גם לקנס בסך של 660 שקלים במידה ובעל הכלב לא מגיע עימו להסגר בזמן. בנוסף לכך, על בעלי הכלב לשלם עבור ימי ההסגר של כלבם ועל הובלתו אל המקום.

מדו"ח הביקורת עולה, כי בניגוד לתקנות, השירות הווטרינרי אינו אוכף הבאת כלב להסגר במידה ובעל הכלב אינו מביא כלבו תוך 48 שעות. במקרים אחרים, בהם בעל הכלב אכן מגיע עימו להסגר, משוחרר הכלב לפני תום עשרת ימי הבידוד, כך לדוגמה בחודש ינואר 2009 הוכנס כלב לבידוד לאחר אירוע נשיכה, אולם שוחרר לאחר יומיים בלבד ששהה במקום.

רבים מהליקויים המצוינים בדוח הוסדרו לאורך השנה האחרונה, אולם זוהי הפעם הראשונה בה נחשפים מחדלים חמורים בכלבייה העירונית, כאלו המסכנים באופן ממשי את בריאות הציבור.

מעיריית נתניה נמסר: "השירות הוטרינרי אימץ את המלצות הביקורת, כך שמרבית הנושאים שהועלו בדו"ח תוקנו והיתר נמצאים בטיפול. בשנה הקרובה תוקם כלבייה חדשה ומתקדמת וצעד זה יביא לשדרוג משמעותי במערך השירותים הוטרינרים".