פרשת מקץ, ב' בטבת, תשע"ז, 30-31.12.2016 

ירושלים

כניסת השבת: 16:10

יציאת השבת: 17:26

תל אביב

כניסת השבת: 16:24

יציאת השבת: 17:27

חיפה

כניסת השבת: 16:13

יציאת השבת: 17:25

באר שבע

כניסת השבת: 16:28

יציאת השבת: 17:29