צילום: אסף פרידמן

ישנם סוגי קורבנות:

·         קורבן חטא, שמקריבים לכפר על חטא,

·         קורבן תודה- שבא להביע תודה,

·         קורבנות נדבה וכו.

·         קורבן עולה: " זאת תורת העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר". קורבן העולה עולה כולו לקב"ה ואין חלקים ממנו לכהן או למקריב עצמו.

·         העולה – מכפרת על הרהור הלב, על המחשבה, הקורבן על המחשבה חמור יותר מהקורבן על המעשה.

 

הרהורי עברה חמורים מעברה (יומא כט), שואל בעל הנתיבות שלום – למה? למה מחשבות והרהורים יותר חמור מכל החטאים.

בפרשת צו: אמרו חז"ל אין צו אלא מקום זירוז. "אמר רבי שמעון אין צו אלא מקום זירוז, אמר רבי שמעון ביותר צריך לזרז במקום שיש בו חסרון כיס." מסביר הנתיבות שלום בדרך סימבולית: חסרון כיס מסמל חסרונות מכוסים. בחברה אתה מנסה להתנהג יפה, לדבר יפה אבל מה אתה חושב? זה מכוסה מעיני האנשים.

בעבר למדתי אסרטיביות, למדתי לדבר יפה, לתקשר טוב יותר עם הסביבה.

הקמתי סדנאות לגברים בגירושין. תמצית המסר בטיפול: תזהה את זה שאתה עומד להתפרץ "להתפוצץ" על זה שמולך, ומתחשק לך להכות אותו , תספור עד 10 ואז תדבר יפה ובאסרטיביות. הקבוצות היו מוצלחות ועזרו לאנשים. אבל משהו אמר לי שזה לא מספיק.

אחרי שנים למדתי – לא מספיק לדבר טוב- צריך לחשוב טוב!

והגילוי הנפלא הוא שמחשבה טובה תלויה בי! יש לי יכולת לחשוב טוב ,לזקק את המחשבות ,זה החופש לראות טוב ולחשוב טוב . גילוי זה שינה את חיי.

אנחנו בני חורין איך להגיב, האם לכעוס לשנוא לנטור – או לאהוב, להיות סבלנים ולראות טוב והכי חשוב לחשוב טוב. על הרהור הלב , על המחשבות השליליות , נביא קורבן עולה כולו לה'.

והיום שאין קורבן עולה? מה נעשה?

את המחשבות הרעות נשרוף בלהט העשייה החיובית, בלהט המחשבה הטובה. רבי נחמן אומר: שאי אפשר לגרש מחשבה לא טובה במקל. תחשוב מחשבה טובה ומיד המחשבה השלילית תסתלק. כי שתי מחשבות לא יכולות להיחשב ביחד, ברגע נתון.

לבער את המחשבות הרעות, בשרפת החמץ. לכתוב מכתב ולגרוס, או פשוט בלהט המחשבות הטובות, נמסות המחשבות השליליות. יהי רצון שנחשוב טוב, ונכנס לפסח נקיים ממחשבות חמץ.