תנועת בני עקיבא מסיימת בימים אלו שנת פעילות ענפה ורחבה של קליטת עליית יהודי צרפת בנתניה במסגרת תכנית "עמישב" הפועלת בעיר.

"עמישב" הינה תוכנית ארצית של תנועת הנוער בני-עקיבא הפועלת ומסייעת לשילובם של עולים חדשים בחברה הישראלית ככלל, ובסניפי בני-עקיבא בפרט.

בנתניה פועלת התכנית בסניפי התנועה בקרית השרון ובעין התכלת ומשתתפים בה עשרות עולים חדשים שעלו לארץ מצרפת בשנים האחרונות. במקביל לפעילות הקומונורית פועלת מגשרת אשר מלווה ומכשירה את מדריכי הסניף ליצירת קשר אישי, השתלבות ראויה בפעילות, והנגשתה להורים.

עמישב נתניה

השנה התרחבה הפעילות בעיר ומדריכי התוכנית החלו לפעול בשיתוף פעולה עם בתי הספר בפעילויות שונות אשר התקיימו בתוך כותלי בית הספר.

הפעילות העצימה  מאוד את חשיבותה של תנועת הנוער עבור עולים חדשים, ויצרה שותפות אמתית בחיבור בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי ובכך נוצר חיבור בין החינוך בשעות הבוקר לשעות הפנאי של התלמיד העולה.

בנוסף, גרעין בנות השירות הלאומי של התנועה הפעיל גם בשנה זו את התוכנית "אולפן בני עקיבא" על מנת ליצור סביבה עוטפת ותהליך שילוב מרבי לעולים הטריים בבואם לארץ. במסגרת התוכנית נפגשו העולים עם התנועה וערכיה, השתתפו בטיולים השונים וכעת נמצאים בשלב השילוב בפעילות האינטגרלית של הסניף. כמו כן, הפעיל גרעין בנות השירות את תוכנית "עמית למשפחה" במסגרתה ליוו בנות השירות הלאומי משפחות שעלו לאחרונה בקליטתן בארץ, תוך סיוע  לימודי, חברתי ושפתי לילדים הצעירים ויצירת פעילות ערכית בשעות אחה"צ.

התכנית הביאה לכך שתנועת בני עקיבא והסניף המקומי אליו משתייך העולה הפכו משמעותיים ומשפיעים על חיי העולה והתאקלמותו בחברה. החברות בתנועה מסייעת לחניך בהכרת המנטאליות השונה ומקנה לו כלים בהמשך דרכו בכל תחומי החיים. כמו כן, התוכנית מחנכת לשינוי תודעה בחברה הישראלית כחברה קולטת ומעלה את המודעות לנושא העלייה בקרב החניכים הוותיקים, על מנת ליצור לעולה סביבה מבינה, מקרבת ומקבלת.

רכזת תכנית "עמישב" בבני עקיבא אביגיל וובו: "בסיומה של שנת הפעילות רצינו להודות לאגף קליטה בעיריית נתניה אשר מוביל במסירות ובנחישות את התוכנית זו השנה החמישית. וביחוד לפרדו פשטר אשר מכיר בחשיבותה של תנועת הנוער, מכווין ומצעיד את התוכנית קדימה.  כמו כן, אנו מודים לבתי הספר ריגלר, תמר אריאל, רועי קליין, ישורון, מורשת זבולון, אולפנית בר אילן ואמי"ת בר אילן על שיתוף הפעולה לאורך השנה כולה."